miercuri, 29 octombrie 2014

Afis


Informatii Simpozion 2014

Intre 28-30 noiembrie 2014 se va desfasura SIMPOZIONUL NAŢIONAL DIDACTICA ARIEI CURRICULARE „OM ŞI SOCIETATE” . 


In data de 29.11.2014 prelegerile se vor desfasura in Amfiteatrul de la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău.

Secţiuni:

SECŢIUNEA I: DIDACTICA CURRICULARĂ

Teme propuse:
1. Formarea şi evaluarea competenţelor în aria curriculară “Om şi Societate”
2. Evaluarea rezultatelor învăţării
3. Abordări interdisciplinare, transdisciplinare şi pluridisciplinare
4. Metode şi tehnici didactice utilizate pentru optimizarea procesului de predare-învăţare
5. Optimizarea procesului de învăţământ pe baza colaborării dintre învăţămânul universitar şi cel preuniversitar.
SECŢIUNEA II: AUXILIARE DIDACTICE CURRICULARE
§  Prezentare de materiele didactice : monografii, ghiduri metodologice, reviste de specialitate şi reviste şcolare etc.
§  Discuţii libere
 RECOMANDĂRI  PRIVIND  TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR:
Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:
·         în Microsoft Word,
·         4-5 pagini (complete) format A4;
·         Paper: size A4;
·         marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm.; Gutter - 0.5 cm, Gutter position - left
·         titlul lucrării se va scrie folosind Times New Roman 14, aldin, centrat urmat de numele autorul/autorii Times New Roman 12, italic, centrat, afilierea instituţională.
·         textul va fi scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12, la 1,5 rânduri;
·         conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă dezbaterii, să fie original şi să cuprindă exemple din activitatea profesională;
·         lucrările pot avea cel mult 2 autori, fiecare achitând taxa de participare;
·         fiecare participant va primi câte o diplomă de participare şi lucrarea publicată  într-un volum/CD cu ISBN
Lucrarile sau rezumatul acestora  se vor trimite pe adresele  de e-mail dupa cum urmeaza :
-         elenagheorghe2007@yahoo.com  pentru ISTORIE
-         relu_olteanu@yahoo.com pentru STIINTE SOCIO-UMANE
-         dangabrielus@gmail.com pentru RELIGIE
-         gratiela_petcu@yahoo.com pentru GEOGRAFIE ,  pana la data de 10 noiembrie 2014
TAXA de inscriere la simpozion este de 50 de lei/ persoana.
 Pentru colegii din tara se va asigura contra cost cazare şi masa.

Persoane de contact:
Inspector scolar Alexandru Mihaela : alexandru_mihaela35@yahoo.com
Gheorghe Elena : elenagheorghe2007@yahoo.com
Furtuna Doina : simonaist@yahoo.com
Florea Anca : florea_ancamaria@yahoo.com tel. 0744.476501
Petcu Gratiela : gratiela_petcu@yahoo.com  tel. 0727.807762
Pioara Dan : dangabrielus@gmail.com , tel. 0765514029

miercuri, 8 octombrie 2014

Continuăm cu Ediția a II-a

Vă aducem la cunoștință că Simpozionul Național "Didactica Ariei Curriculare <Om și societate>"se pregatește pentru cea de-a doua ediție.
Acesta va avea loc la Buzău, in perioada 28-29 noiembrie si va păstra tematica de anul trecut!
Voi reveni cu amănunte.
Vă așteptăm cu deosebită plăcere!